Professionals

In de wijk zijn diverse professionals aan het werk. De belangrijkste staan hieronder beschreven.

Wijkmanager

Een wijkmanager zorgt voor de verbetering van de leefbaarheid, veiligheid en sociale cohesie in de wijken.U kunt een wijkmanager beschouwen als degene die de samenwerking in de wijk organiseert, met bewoners, ondernemers en organisaties zoals politie, woningcorporaties, welzijn en onderwijs.

Ronnie van Gaal
Wijkmanager Ronnie van Gaal

[button link=”mailto:r.vangaal@s-hertogenbosch.nl” color=”orange” newwindow=”yes”] Mail de wijkmanager[/button]


Wijkwerkers

Wijkwerkers stimuleren bewoners om samen leuke en serieuze activiteiten te ontwikkelen, voor henzelf en de buurt. Ze signaleren ook eventuele problemen en bieden ondersteuning bij het vinden van oplossingen. Daarbij betrekken ze de omgeving: ‘wat kunnen familieleden, vrienden, buren en andere bewoners doen?’ Ze kunnen bewoners ook in contact brengen met andere organisaties in de buurt. Wijkwerkers bieden tijdelijke ondersteuning, zodat bewoners daarna zelf verder kunnen

Waarvoor kunt u de wijkwerkers aanspreken?

• Een groep bewoners heeft samen een leuk idee voor de buurt en wil weten hoe je dat aanpakt. • U heeft nu geen werk en u wilt als vrijwilliger iets betekenen voor de buurt. • U voelt u alleen en misschien ‘anders’ door een geestelijke of verstandelijke beperking; u wilt graag andere bewoners ontmoeten en samen met hen iets doen. • U heeft vragen over uiteenlopende zaken (geld, wonen, zorg, Wmo) en weet niet goed waar u daarvoor moet zijn. • U zorgt voor iemand, bijvoorbeeld als mantelzorger,en u heeft ondersteuning of hulp nodig. • Een groep jongeren maakt veel herrie op straat en u wilt weten hoe u hen het beste kunt aanspreken.

U kunt de medewerkers van Divers altijd aanspreken, bellen, mailen of bij het wijkinfopunt een afspraak maken.

[button link=”mailto: m.lensen@divers.nl” color=”orange” newwindow=”yes”] Mail naar Michel[/button]

[button link=”mailto:w.smeets@divers.nl” color=”orange” newwindow=”yes”] Mail naar Wim[/button]


Wijkinfopunt

Voor al uw vragen over wonen, zorg, welzijn en inkomen maar ook voor meer sociale contacten, vrijwilligerswerk, activiteiten in de wijk of voor een kopje koffie en een praatje. Elke vraag is welkom!

U wordt geholpen door vrijwilligers die u ondersteunen met bijv. het invullen van formulieren, digitale aanvragen of het in contact brengen met instanties. Het Wijkinfopunt is een project van wijkbewoners, het bestuur van De Schans, de gemeente en enkele maatschappelijke organisaties. Welzijn Divers stuurt dit initiatief aan.

Wanneer? Maandag                    12.30 tot 15.30 uur Donderdag                  16.00 tot 19.00 uur

Waar? Foyer Sociaal Cultureel Centrum De Schans

 [button link=”mailto:wijkinfopunt@divers.nl” color=”orange” newwindow=”yes”] Mail het wijkinfopunt[/button]


Wijkagenten

 

Wat doet een wijkagent voor de buurt?

De wijkagent is verantwoordelijk voor de totale politiezorg binnen zijn wijk. Daar richt hij of zij zich op de aanpak van sociale problemen, maar ook op zaken als overlast, kleine criminaliteit, milieu en verkeer. De wijkagent kan beschikken over een wijkteam, en als het nodig is, krijgt dit team hulp van andere gespecialiseerde politiediensten. In samenwerking met collega’s van de surveillancedienst, recherche, milieu en jeugd werkt de wijkagent voortdurend aan het verbeteren en vergroten van de veiligheid in uw wijk of buurt. De wijkagent onderhoudt contact met externe partners, zoals de gemeente en maatschappelijke organisaties. Met deze organisaties worden problemen besproken en wordt overlegd hoe de problemen adequaat aangepakt kunnen worden, en door wie. Ook dan is informatie uit de buurt van essentieel belang. Hebt u vragen, tips of opmerkingen over de veiligheid in uw buurt of wijk, neem dan gerust contact op met de uw wijkagent.

Wat doet de wijkagent met uw melding?

Soms gebruikt de wijkagent uw informatie in lopende onderzoeken. Een andere keer neemt de wijkagent aan de hand van uw klacht of probleem poolshoogte en kan de wijkagent bijvoorbeeld degene aanspreken die voor overlast zorgt. Ook kan de wijkagent een probleem doorspelen aan partners, zoals de gemeente of woningbouwverenigingen. [button link=”https://www.politie.nl/mijn-buurt/wijkagenten/09/turgay-aslan.html?sid=5d8c9dc7-0f23-4c66-b044-cf6b0f8a5b34″ color=”orange” newwindow=”yes”] Contact met Turgay Aslan[/button]    [button link=”https://www.politie.nl/mijn-buurt/wijkagenten/09/roy-otten.html?sid=32eb86cf-31e1-49cf-ab76-fe159966dc48″ color=”orange” newwindow=”yes”] Contact met Roy Otten[/button]
Delen